HLG

המדריך
ה (כמעט) שלם
בעברית להתקנה
ושימוש בלינוקס

 

מה זה בכלל לינוקס?
השתכנעתי. אני רוצה להתקין לינוקס. מאיפה משיגים?
OK. יש לי את הדיסק. איך אני מתקין אותו?
התקנתי בהצלחה ונכנסתי למערכת. מה עכשיו?
בעיות בהתקנה ושאלות נפוצות
קישורים לאתרים חשובים


המדריך נבנה ונערך על ידי PAGAZ
כל הזכויות שמורות לעורך